Aloysiusdag op het Jezuitenplein Oudenbosch

Vijf Halderbergse starters genomineerd
3 juli 2018
Bekijk het jaarverslag 2017 van de EKH
5 oktober 2018

Akkoord aanvraag Aloysiusdag 

De Aloysiusdag heeft reeds plaatsgevonden, lees hier het artikel in BN deStem.  

Programmaonderdeel 1  & 2

Met de promotie van het religieus erfgoed in Oudenbosch wil het Platform Parelpad meewerken om de bestaande voornamelijk religieuze erfgoedcomplexen en collecties als toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden te versterken en met elkaar te verbinden met als uiteindelijk doel een duurzame instandhouding van dit unieke erfgoed. Dit wil het Platform Parelpad doen in samenwerking met TIG maar in de nabije toekomst ook met de culturele-, agrarische- onderwijs- en economische sector in Halderberge.

Om de bekendheid van het religieus cultureel erfgoed in Oudenbosch te vergroten wil het Platform naast de algemene promotie van het religieus erfgoed in Oudenbosch een zomer- en winterevenement organiseren. Bij het zomerevenement zal hierbij een themabijeenkomst rondom de Heilige Aloysius georganiseerd worden, met de naam, “Aloysiusdag”. Dit als opvolger van de openpleinen dagen die er geweest zijn in 2014 tot en met 2016. In 2018 is als datum 24 juni gekozen. 21 juni is de sterfdag van de H. Aloysius, patroonheilige van jonge studenten en naamgever van Saint Louis. Het Platform Parelpad is ook druk bezig met de voorbereidingen van diverse winterevenementen.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de basisscholen, Markland College en diverse muziekscholen, maar is in feite een invitatie voor allen die willen participeren. Kritische succesfactor voor de evenementen is de mate van bekendheid, hiervoor is een forse promotiestrategie nodig. Die wil het Platform samen met partners en de TIG stevig uitrollen en daar is een gedegen financiering voor nodig”.

Bijdrage aan de doelstellingen van de Economische visienota: met de jaarlijkse zomer- en winterevenementen willen de deelnemende partijen in het Platform Parelpad extra aandacht genereren voor het cultureel religieus erfgoed in Oudenbosch zodat zij optimaal bijdragen aan de als volgt geformuleerde doelstellingen van de EKH voor het jaar 2020. Samenwerkingspartners: Zouavenmuseum, Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum, Arboretum, St. Promotie Basiliek, Sterrenwacht, Restaurant ’t Zusje, Brasserie Tivoli, Woonkwartier, Gemeente Halderberge, Heemkundige Kring Broeder Christofoor, Protestantse Kerk Oudenbosch, Gidsen van Saint Louis
Startdatum project: Aloysiusdag 24 juni 2018 / Winter op het Jezuïetenplein 16 of 23 december 2018

De EKH heeft een financiële bijdrage geleverd voor het zomerevenement. Een besluit over een bijdrage voor het winterevenement wordt nader in het jaar bepaald.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *