Eerste stap oprichting Economische Koepel Halderberge gezet

Concert Marietta Petkova 17 november
10 november 2017

 

Dinsdag 31 januari 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Economische Koepel Halderberge (EKH) plaats op het gemeentehuis. Tijdens dit koepeloverleg zetten de betrokken partijen een belangrijke eerste stap richting een unieke lokale samenwerking op economisch gebied.

 

Na maanden voorbereiding zetten de betrokken partijen dinsdag een aantal belangrijke stappen in de oprichting van de EKH. Het algemeen bestuur van de nog op te richten stichting bestaat uit tien vertegenwoordigers uit de diverse sectoren en een onafhankelijk voorzitter. Ondernemer Henk Strootman wordt de onafhankelijke voorzitter en Frits Harteveld, wethouder economische zaken, neemt plaats namens de gemeente Halderberge. Vertegenwoordigers van verschillende sectoren vullen de andere negen zetels in.

 

Waardering was er van alle aanwezigen voor de vertegenwoordigers van de agrarische sector en de ondernemersvereniging van Stampersgat die ondanks hun eerdere bezwaren wel actief deelnamen aan het overleg. Frits Harteveld: “Ik ben blij met de betrokkenheid en het enthousiasme van de deelnemers. Het is fijn dat we dinsdag meters konden maken en dat er breed verantwoordelijkheid wordt genomen. Zo kunnen we samen onze schouders eronder zetten om het economische klimaat te verbeteren.’’

 

Economische Koepel Halderberge?

De stichting EKH is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid uit de gemeente Halderberge gericht op het versterken van het economische klimaat van de gemeente. De koepel beheert het publiek-private economisch investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd.

 

De wijze van samenwerking is uniek te noemen aangezien zowel de private als de publieke sector bijdragen aan de financiering en samen aan het roer staan voor de uitvoering. Doelstellingen zijn onder andere het verhogen van de bezoekersaantallen en het meerdaags verblijfstoerisme, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de (verblijfs)kwaliteit van de centra en het buitengebied, versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat en het stimuleren van de groei van de werkgelegenheid.

 

Economische visie 2020

De gemeenteraad stelde op 7 juli 2016 de economische visie 2020 vast. De oprichting van de Economische Koepel Halderberge is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2016-2019 gericht op de uitvoering van die economische visie. Het doel is om samen te werken aan de versterking van de economische structuur van Halderberge. Economische groei door een structurele, meerjarige samenwerking in uitvoering van en financiering door ondernemers én gemeente staat daarin centraal.

 

 

Noot voor de redactie

De vertegenwoordigde sectoren zijn:

  • De toeristisch-recreatieve sector’
  • De cultuursector;
  • De detailhandel;
  • De horecasector;
  • De agrarische sector;
  • De industrieële/logistieke sector;
  • De luchtvaartsector;
  • De onderwijssector;
  • De lokale overheid.

 

Ter informatie: 16 februari 2017 staat de volgende vergadering van de EKH gepland.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Vos, communicatieadviseur gemeente Halderberge, 0165 – 390723.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *