Ontstaan en doelstelling EKH

Dinsdag 31 januari 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Economische Koepel Halderberge (EKH) plaats op het gemeentehuis. Economische Koepel Halderberge De stichting EKH is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid uit de gemeente Halderberge gericht op het versterken van het economische klimaat van de gemeente. De koepel beheert het publiek-private economisch investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd.

De wijze van samenwerking is uniek te noemen aangezien zowel de private als de publieke sector bijdragen aan de financiering en samen aan het roer staan voor de uitvoering. Doelstellingen zijn onder andere het verhogen van de bezoekersaantallen en het meerdaags verblijfstoerisme, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de (verblijfs)kwaliteit en vitaliteit van de centra en het buitengebied, versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat en het stimuleren van de groei van de werkgelegenheid.