Samenstelling

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit tien vertegenwoordigers uit de diverse sectoren en een onafhankelijk voorzitter. Ondernemer Henk Strootman is de onafhankelijke voorzitter van de Economische Koepel Halderberge. Vertegenwoordigers van verschillende sectoren vullen de andere negen zetels in.

Iedere sector heeft een vaste vertegenwoordiger en bij afwezigheid vervult een aangewezen plaatsvervanger de zetel in. Het Dagelijks Bestuur van de EKH bestaat uit Tim Berendsen (voorzitter), Anneke Wijn (secretaris) en Hans Venneman (penningmeester).
parallax background

Contactgegevens plaatsvervangend leden Economische Koepel Halderberge

Officiële documenten

Raadsbesluit instelling EKH
Statuten
Uitvoeringsovereenkomst
Huishoudelijk regelement