Tekenmoment Economische koepel Halderberge

Concert Marietta Petkova 17 november
10 november 2017
Aangenomen voorstellen december 2017
5 januari 2018

Op woensdag 19 april 2017 om 19.00 uur vindt de in de raadszaal van het gemeentehuis te Oudenbosch de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomst Stichting Economische Koepel Halderberge.

 

De overeenkomst wordt getekend namens de gemeente door burgemeester mevrouw J. Vonk-Vedder en H. Strootman en H. Vennemans als vertegenwoordigers van de Stichting Economische Koepel Halderberge.

 

Januari 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Economische Koepel Halderberge (EKH) plaats op het gemeentehuis. De afgelopen maanden hebben de leden en plaatsvervangend leden van de koepel toegewerkt naar de officiële ondertekening van de uitvoeringovereenkomst. Zo zijn de statuten van de stichting gepasseerd bij de notaris en is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Binnen het koepelbestuur zijn de taken verdeeld en afspraken gemaakt omtrent de werkwijze.

 

Economische Koepel Halderberge?

De stichting EKH is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid uit de gemeente Halderberge gericht op het versterken van het economische klimaat van de gemeente. De koepel beheert het publiek-private economisch investeringsfonds waarmee plannen uit de economische visie kunnen worden gerealiseerd.

 

De wijze van samenwerking is uniek te noemen aangezien zowel de private als de publieke sector bijdragen aan de financiering en samen aan het roer staan voor de uitvoering. Doelstellingen zijn onder andere het verhogen van de bezoekersaantallen en het meerdaags verblijfstoerisme, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de (verblijfs)kwaliteit van de centra en het buitengebied, versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat en het stimuleren van de groei van de werkgelegenheid.

 

Economische visie 2020

De ondertekening van de overeenkomst is het sluitstuk van een periode waarin vanuit de portefeuille economie, door wethouder Frits Harteveld in zeer nauwe en plezierige samenwerking met ondernemers en overige partijen gewerkt is aan de tot standkoming van de Economische visie Halderberge 2020. De besluitvorming door de gemeenteraad in juli 2016 en december 2016 vormde de basis voor de verdere basis van  de Stichting Economische Koepel Halderberge.

 

 

Noot voor de redactie

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Vos, communicatieadviseur gemeente Halderberge, 0165 – 390723.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *