Werkwijze & Aanvragen

Het publiek-private investeringsfonds wordt gevormd voor de helft door een opslag op het tarief van OZB niet-woningen en voor de helft door cofinanciering vanuit de lokale overheid. In 2017 is € 198.000 euro beschikbaar voor projectvoorstellen. In 2018 en 2019 is dit bedrag € 240.000.

In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op de EKH. Voorwaarde is wel dat u verenigd bent en dat de aanvraag collectief geschiedt. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen. De Economische Koepel Halderberge presenteert jaarlijks met de diverse sectoren een begroting gebaseerd op de economische visie 2020 en het uitvoeringsprogramma 2016-2019, op basis waarvan aanvragen ingediend kunnen worden.

Met de invoering van het publiek-private investeringsfonds is het ‘free riden’ – het mee-profiteren van collectieve activiteiten zonder er zelf aan meebetaald te hebben – niet meer mogelijk. U kunt door middel van het fonds, wat in beheer is bij de Economische Koepel Halderberge, collectieve investeringen doen, die tevens de lokale economie versterken.

De Economische Koepel Halderberge komt circa zes keer per jaar bijeen om te vergaderingen en te besluiten over ingediende aanvragen/projectvoorstellen van verschillende initiatiefnemers.

parallax background

Upload formulier


Stuur uw inzending middels onderstaand formulier. U kunt maximaal 5 bestanden uploaden.